goedkope autoverzekering berekenen

Zakelijke Autoverzekering Vergelijken

Door te vergelijken op onze website vind je de betere autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Als je als gevolg van eenongeluk met je auto artsonkosten hebt dan worden deze onkostenvergoed door je zorgverzekering.Als er echter sprake is van chronischeinvaliditeit of overlijden vanjou als bestuurder, dan krijg je ook eenvooraf vastgestelde uitbetaling als je aanvullend een ongevallen inzittendenverzekering bent aangegaan. Net als bij de schadeinzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet belangrijk is of deschade wel door eigen schuld isontstaan.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandgebruiken. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een aanrijding, maar bijvoorbeeld tevens een geschil met jeautomonteur. Aan de ene kant kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je schade wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt betaalt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een andereauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw situatie past en natuurlijk zo goedkoper mogelijk. Ondermeer de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de maandpremie die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het aante raden iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Prijs autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de maandpremie berekenen kan alleen indien het model auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke factor is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Bij het berekenen van de autoverzekering prijs speelt dit uiteraard een rol.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkel een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is degoedkoopste autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen betaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Ook wordt ruitschade gedekt.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto uitbetaald.

No-claim van autoverzekering vergelijken

De meeste rijtuigenverzekeraars bieden verzekerden een korting aan op hun prijs als zij gedurende een tijd geen schade claimen. Dit houdt in dat als je schade claimt, je meer betaalt in de prijs voor de premie. Om die reden is de no-claimbeschermer in het leven geroepen. Deze optie kost weliswaar iets extra, maar hiermee kun je jaarlijks één schadeclaim doen, zonder dat de korting omlaag gaat. Daarmee is dus te voorkomen dat je te maken krijgt met een hoge maandprijs als je schade claimt. Hier is meer te zien: zakelijke autoverzekering vergelijken

Scroll naar boven