wat valt onder inboedelverzekering

Woonhuis En Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare spullen in je woonhuis tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van je computer, of een bankstel met waterschade. Wees je ervan bewust dat iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen alledaagse voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je eigendommen binnen enbuiten het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt engemakkelijk via onze site.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezesite vind je simpel enmakkelijk de inboedelverzekeringdie het betere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenvinden.

Verschillende soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenegrote inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie tevens onze aanwijzingenvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de meest voordelige opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandehints vind je devoordeligste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeraar nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Tevens moet hij aangeven tot welke datum je nog kuntbeëindigen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangelden na die looptijd nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment opzeggenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbeneenvoudigeeen looptijd van 1 12maanden (tenzij je zelf kiest voor eengeldigheid van 5 jaar).

Na een twaalf maanden kun jede verzekering elk moment annuleren, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeringsmaatschappij kun je hetvoordeligste overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven