wat kost een rechtsbijstandverzekering

Wat Kost Rechtsbijstandverzekering

Of u nou een consument bent bent of een bedrijfhebt. Het kan immer voorkomen dat u in een juridischconflict betrokken raakt. Veel klantenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kangemakkelijk in de papieren lopen. Het is daaromverstandig om u te verzekeren tegen dekosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop deze website.

Rechtsbijstandverzekering: verscheidene dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verscheidene dekkingen:

Consument: denk aan een conflict bijaanschaffen of huren, of onder meereen probleem met je interneprovider.

Inkomen: Wonen: denk aan een conflict met de verhuurder van jehuis of ongeveer de aankoop vaneen huis. Vrijwel altijd valt eenconflict met de buren ook onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorgeschillen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een conflict rond hethuren of aanschaffen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens verzekerd voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: voor conflicten die ontstaan waarbij jij alsfietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

Bij een rechtsbijstandverzekeringkunt u vaak zelf bepalen voor welke soort conflicten uverzekerd wilt zijn. Problemen kunnen op verschillende interessestot stand komen, waarbij deze interesses langniet altijd op uw geval van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aanrechtshulp bij een geschil met een woningeigenaarterwijl u een koopwoning heeft, of andersom een geschil meteen verkoper terwijl u de voorkeur geeft aan een huurwoning. Door u voor eenaantal van deze vlakken te verzekeren met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u dat uw maandpremie hoger is dan hoogstnoodzakelijk is inuw situatie. Er bestaan ook rechtsbijstandverzekeringendie specifiek bedoeld zijn voor ondernemers. Zij kunnen zich met een rechtsbijstandverzekering beschermentegen de hoge kosten voor hulp bij zakelijkeconflicten.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Dit werkt hetzelfde als bij de zorgverzekering: men dient eerst tot een bepaald bedrag zelf teuitbetalen. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan per maand behoorlijkwat schelen op de kosten.

Scroll naar boven