ASR Autoverzekering

Wat Is Een Autoverzekering

Door te vergelijken op onze website vind je de betere verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

{Een aparte ongevallenverzekering voor inzittenden aangaan als je al een gebrekenverzekering voor inzittenden hebt, is misschien niet nodig. In dat situatie zou je namelijk onnodig veel kosten betalen, terwijl de meerwaarde van de extra verzekering voor je auto niet hoog is. Het grote voordeel van de gebrekenverzekering is dat je de uiteindelijk geleden schade vergoed krijgt in plaats van een uitbetaling met een vooraf vastgesteld bedrag.

Als jij en jemeerijders gewond raken bij een aanrijdingdan dekt je zorgverzekeringde geneeskundige kosten. Met eencalamiteitlenverzekering voor inzittenden krijg je (of je nabestaanden)tevens een vantevoren vastgesteld bedraguitgekeerd bij blijvende invaliditeit en/ofoverlijden. Daarbij maakt het niet uit wie er schuldig was aan hetschadeclaim.}

Het is normaal dat depremie van enkele tientjes per 12 maanden hoger wordtop het moment dat je hogereconsument bedragen kiest. Over hetalgemeen keert eencalamiteitlenverzekering voor inzittenden 35.000 euro uit bij invaliditeit en15.000 bij overlijden.

Wat Is Een Autoverzekering

Als je een nieuwe autoleast, moet je verplicht een autoverzekering aan gaan. Dit is snelte doen, maar let op dat je de juiste overwegingenhierbij maakt. Er zijn niet minder dan 120 diverseautoverzekeringenen de keuze hangt bijvoorbeeld af van het merk auto, hoe oud je bent en hetaantal schadevrije jaren dat je hebtopgebouwd.

Alles over je autoverzekering vergelijken

Autoverzekeringsmaatschappijenbepalen de premie vanhun autoverzekering op bovenstaandekenmerken. Om debeterepolis voor de verzekeringvan je autote berekenen hebben ze deze gegevens nodig. Debestekoop is niet teallen tijde de voordeligste autoverzekering: klasse iszeker zo belangrijk. Daarom kun je op onze website deverzekering voor je autovergelijken die het voordeligste bijjouw persoonlijke geval past. Dan kun jelinearecta eengoede, maarvoordelige verzekering voor je autovinden.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog aanvullendverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis ten minste verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet uitbetaald.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed.Dit geldt echter niet voor alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer u een gloednieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde eigenschappenhiervan belangrijk vindt. Zo is het mogelijkom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld de ramen extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: wat is een autoverzekering

Scroll naar boven