Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Volledig Casco

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou volgens de grondwet wel toegerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een WA verzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij volledig casco is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je vrouw per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij of jouw vrouw aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. ernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor schade aangebracht door je kat. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is ontstaan door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten om de gebreken te dekken betalen. Het is niet verplicht om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapotte waterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een AVP ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan personen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je broer die struikelt over een losliggend snoer in je kamer en zijn sleutelbeen breekt. Een AVP vergoedt niet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die van onder meer je huisdieren. Met de WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van 1.250.000 euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij begeleiden bij het maken van een keuze voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • Een WA verzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt niet vergoed
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij als verzekeringnemer aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als verzekeringnemer gebreken toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 vergoed per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met kinderen zit een ongeval in een niet groot hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte gebreken kan dan erg hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om zo’n verzekeringspolos niet aan te gaan. daarnaast ben je als je geen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van een ander die verzekerd is op jouw polis (je partner of kind onder andere). Als je kind jouw iPad stuk maakt, zal de AVP geen bescherming bieden.

Gebreken door opzet, zoals vernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van onder meer drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd toegebracht op het moment dat je samen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere maandprijs die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel optie vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets ondoordachts of kan een tegenslag veroorzaken. Als anderen hierdoor schade ervaren, kun je hiervoor aansprakelijk zijn en deze schade moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalt tegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of inboedelverzekering sluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering is doch vereist als je in Nederland auto wilt rijden. Op hier vind je vergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van je nodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, het te verzekeren bedrag en de limiet van het eigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst met verzekeraars uit de vergelijker rollen die voor jou slim kunnen zijn. Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen schade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premie van aansprakelijkheidsverzekeringen is verhoudingsgewijs laag. Veel voorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt gebreken die je per vergissing hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent. Onder andere: je laat een glas wijn over het tapijt van de buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongeluk een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en linea recta afsluiten met korting doe je op deze website. Een aansprakelijkheidsverzekering tevens wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Je kan onder meer risico-verantwoordelijk zijn voor je huisdier, woning, familie en uiteraard jezelf. Met een avp dek je de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijk gesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag. Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per tegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiële schade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële dreiging van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen gebreken aan personen (ook wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet per se door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de geval in dat er een waterleiding in je huis springt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurman veroorzaakt. Deze schade heb je niet acuut veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekering betaalt schade op de grond van de wet.

Op welk moment u verschillende verzekeringen en verzekeraars met elkaar vergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat uiteenlopende verzekeringsproducten en aanbieders veel overeenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in het gegeven dat veel verzekeringsmaatschappijen van aansprakelijkheidsverzekeringen de feitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerde organisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ook grote verschillen die ook te vinden zijn in de geboden pakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies. Daarnaast is het ook goed, wanneer u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeringsmaatschappijen.

Ook helpen wij jou graag met het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vult hier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode, gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risico en aantal kilometers per 12 maanden – en op basis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met de verzekeraars die het slimste bij jouw geval passen. Een WA verzekering vinden is nog nooit zo snel en simpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de voordeligste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel mensen in ons land hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf in de hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren, kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben we desondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in een niet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde. ‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt een bekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van de Nederlanders beseft dan tevens dat het van invloed is om goed verzekerd te zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kan bepalen. Het is van invloed om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor volledig casco vinden.

Scroll naar boven