wat is een opstalverzekering

Vergelijk Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via deze site isheel makkelijk. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt uitsparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het bestebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen ondermeer een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering dektonvoorziene schade aan je huis, veroorzaakt door ondermeer brand, bliksem of storm. Bij ons kunje easy je opstalverzekeringvergelijken op premie én kwaliteit. We hebben allekennis over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Ben je van plan om een huiste aanschaffen en moet je een opstalverzekering vinden? Hier kun je makkelijk de opstalverzekering vergelijken op kostenen dekking. Zo vind jij simpel eneasy een opstalverzekering diepast bij je opstal. Vul in de vergelijker in of je een huur- ofkoopwoning hebt. Vul tevens je postcode, huisnummer en geboortedatum in.Je krijgt nu de keus om tevensde inboedelverzekering tevens meete nemen in de vergelijking. Kies of je dit wilt of niet en vul je gegevens envoorkeuren verder in. Om een opstalverzekeringte vinden die past bij jouw huis, moeten we weten wat de staat van je huisis én of je je opstal aanvullend wilt verzekeren. Onder het kopje ‘Jewoning’ vul je in wat voor type woning je hebt, wat de bouwaard van demuren is, hoeveel kamers je huis heeft, of je woning beveiligdis, wat de oppervlakte van je huis is én wat het bouwkalenderjaar van je woning is. Onder ‘Opstalverzekering’ vul je informatie in over hetmeeverzekeren van je fundering, de inhoud van je huis (m³), de gevel en de klassevan de keuken, de badkamer en de woonkamer. Heb je dit allemaal ingevoerd?Dan kun jij de opstalverzekeringvergelijken op dekking en prijs.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelgemakkelijk de voordeligste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je gauw de 3 goedkopere dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens onverwijld online kunt afsluiten. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier ook immer bij. Je kunt vanzelfsprekendtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook acuut de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op 1 website,makkelijk toch?

Woonverzekering afzeggen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je meestal je huis in Holland. Je kunt danvanzelfsprekend tevens de inboedel-en opstalverzekeringannuleren. In dit situatie geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenbeëindigen per de datum dat je jeuitschrijft uit dit land. Verkoop je jouwhuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan gelden er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Opstalverzekering VvE

Woon je in een appartement? Een opstalverzekering vinden is dan niette allen tijde nodig. De Vereniging van Eigenaren (VvE) sluitvrijwel altijd een VvE-opstalverzekering af voor het helegebouw en de daar bijbehorende appartementen. De opstalverzekering betaalt in dit gevalschade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals demuren, vloeren en gevels. Heb je het appartement net verbouwd enbijvoorbeeld een nieuwe keuken aangeschaft? Dan kun jeervoor kiezen om deze extra te verzekeren met een aanvullende verzekering. Inde polisvoorwaarden van de opstalverzekering van de VvE wordt namelijk niet uitgegaan van ditsoort woningverbeteringen. Controleer bij je VvE immer voor de zekerheid of er een opstalverzekeringis afgesloten.

Herbouwwaarde

Wil je een opstalverzekeringaan gaan? Dan is de herbouwwaarde van je huis van belang. De herbouwwaarde van je huis is het bedrag dat nodig is om jehuis op dezelfde plek, op dezelfde wijze te herbouwen. Door deherbouwwaarde weet je verzekeringsmaatschappij voor welkbedrag je opstal verzekerd moet worden. Mede aan de hand van de herbouwwaarde van je opstal wordt depremie voor de opstalverzekeringberekend. Deze voorkomt dat je onderverzekerd bent. Enhierdoor ben je zelfs gedekt tegen onderverzekering. Hebje een huis met een groot woonoppervlak en bijvoorbeeldeen rieten dak? In speciale gevallen is het verstandigom de herbouwwaarde te laten opmeten door een taxateur.

Slimste opstalverzekering

Ben je op zoek naar devoordeligste opstalverzekering? Door op onze website de opstalverzekering te vergelijken, vindje simpel een verzekering voor jeopstal die bij jou past. Vul je eigen gegevens en de gegeven over jouwwoning in de vergelijker. Je ziet dan aanstonds wat voor jou geval demeest voordelige enbeste opstalverzekering is.

Opstalverzekering beëindigen door verhuizen

Ga je binnenkort verhuizen of ben je net verhuisd naar eenander postcodegebied? Wellicht ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu ook een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de maandprijs van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is van belang dat je alle wijzigingen zoin enkele stappen mogelijk doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je meestal geen opstalverzekeringmeer nodig. Meestal wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is goed om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In situatievan gebreken aan de opstal ben jij dan nog continuverzekerd.

Scroll naar boven