inboedelverzekering vergelijken

Valt Fiets Onder Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw spullen. Deze verzekering vergoedt de gebreken ontstaan door onder andere brand, diefstal en storm. De beste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze gemakkelijke vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start onmiddellijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en de daarbij horende eigenschappen en sluit de betaalbare verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel ensimpel via deze site.

Een inboedelverzekeringaan gaan is niet verplicht, maar wel eengewensteoptie. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaanschaffen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzedekkingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens betaalt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversebrede inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie ook onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de goedkoopste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandesuggesties vind je degoedkopere en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeringsmaatschappij nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij aangeven tot welke datum je nog kuntopzeggen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangelden na die duur nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment opzeggenmet een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbengangbareeen geldigheid van 1 jaar (tenzij je zelf kiest voor eenduur van 5 jaar).

Na een kalenderjaar kun jede verzekering elk moment beëindigen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeraar kun je hetgoedkopere overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven