goedkoopste basis zorgverzekering

Unive Zorgverzekering

Een ieder in Nederland moet vereist een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een aantal minuten de slimste en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de bescherming die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de premie is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op ook dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorterstond noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de dekking van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra premie die jebetaalt opweegt tegen kosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenexpliciete uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de prijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Per slot van rekening moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor je wensen, kun je daaromhet beste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de kosten vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar degoedkoopste zorgverzekering? 3suggesties om de meest goedkope zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk ieder jaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje maandelijks schelen!
  • Kijk goed naar deuitbetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jetenslotte niet meermaandprijs betaalt dan jevergoed krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de goedkoopste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerklein dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al snelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop toch ookduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering altijdmet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je deslimste engoedkoopste zorgverzekering hebt.

Hoe meestal betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 keer per12 maanden. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar tevens in meer dan één kleine.Het hangt volledig af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms later

Je betaalt nooit subiet in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In enkele gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder meer in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voordat deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent verplicht het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij sommigezorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het geboden eigenrisico is er tevens een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je vereisteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het geboden eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonmiddellijk de beste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En dat wil uiteindelijk iedereen? Want zeg nou zelf; het is tenslottecool om elkemaand wat salaris over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Dat etentje buiten de deur is op deze wijze snel verdiend. Leesnu verder om te weten te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jegemakkelijk allezorgverzekeraars voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor jouw situatie debetere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het beste bijjou past, en aanmelden maar!

In ons land is iedere burger voorgeschreveneen basisverzekering te hebben. over hetalgemeen is het tevens gewenstom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jeextra uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het aanstaande zorg12maanden zul je wellicht andereuitgaven hebben dan het vorige zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isallichtpijnlijk, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je een beetjegeld over om extra veel snoep in teslaan!

Scroll naar boven