Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Unive Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt alvorens je begint met unive aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er één gaat aan gaan.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij unive aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een AVP vergoedt de schade als jij of je gezinslid per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij of jouw partner aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, houdt in niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld tevens verantwoordelijk voor gebreken aangericht door je kat. ook ben jij aansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen. schade door opzet en gebreken door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ook als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een paar euro per maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5 miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niet te hoog verzekerd zijn en ook niet voor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk geen onnodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zit meestal per slot van rekening wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieel geen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas in een nihil hoekje en komt immer op een moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kosten kunnen nogal efficiënt oplopen als het wel mis gaat. Met een lage premie per maand kunt u dit risico al afdekken. Voor zo’n €34 per jaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen gebreken aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De AVP vergoed letsel gebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een AVP is een verzekering die schade die iemand aan een ander persoon of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als verzekeringnemer gebreken aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is het aan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Ook met huisdieren zit een ongeval in een klein hoekje. De onkosten voor het terug betalen van de veroorzaakte schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je betaalt voor een WA verzekering met dekking voor het gehele gezin (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en zeker geen reden om zo’n polis niet aan te gaan. ook ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Kosten gebaseerd op gezinssamenstelling

De kosten die u moet betalen voor de WA verzekering hangt af van de samenstelling van uw huishouding. In de basis zijn er twee typen verzekeringen te identificeren: de bescherming voor alléénstaand en de dekking in gezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt een uitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27 12 maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere kosten die je per maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk altijd de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van invloed zullen zijn op de hoogte van de premie en kan de premie daarom tevens anders uitvallen bij verscheidene verzekeraars. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage kosten met een dekkingsbedrag per situatie dat aan de lage kant ligt, zal wel nare consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardig oplopen en bekijk je dus te allen tijde de mogelijkheid om het eigen risico af te aanschaffen. Dat houdt in gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ook verzekerd van dat er in geen situatie bijkomende onkosten zullen zijn in situatie van een schade.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij tevens de beslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest gangbare methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor unive aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven