wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voor Verhuurders

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Een rechtsbijstandverzekeringbetaalt de kosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Bij hier kun jegemakkelijk je rechtsbijstandverzekeringvergelijken en de verzekering vinden die bij jou past. Je beantwoordt eerstenkele vragen over je persoonlijke situatie. Ook kun jekiezen in welke gevallen je graag een beroep op rechtsbijstand wiltkunnen doen. Daarna zie je meteen wat voor jou debetere deals zijn die jegauw kunt aan gaan. Je kunt alle rechtsbijstandverzekeringen bekijken enmet elkaar vergelijken. Binnen tien minuten heb je al een goede rechtsbijstandverzekering geregeld.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met dekking in meer dan 1modules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Op welk moment u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ualtijd de klantenservice bellen of chatten.

Consumentenconflicten

Met deze module heeft u recht bij ondermeer de volgende geschillen:

 • Verhalen van gebreken
 • Contracten. Problemen n.a.v. contracten overconsumentenzaken. conflicten over hetaanschaffen of huren van een artikel, of over een aan ugeleverde dienst.
 • Overheid. Persoonlijke conflictenmet de overheid. Geen belastingzaken.
 • Personen- en familierecht. Problemen metnalatenschappen en adoptie.
 • Strafzaken. Als u beschuldigd wordt van eenstrafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.

  Inkomensconflicten

  Een geschil met uw werkgever (reorganistatie of ontslag),pensioen of uitkeringsinstantie is gedekt wanneer u inkomensconflicten hebt meeverzekerd.

  Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

  Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Dit werkt hetzelfde als bij de zorgverzekering: men dient eerst tot een bepaald bedrag zelf tevergoeden. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de maandprijs.

Scroll naar boven