rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Scheiding

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeconflicten. Iedereen kan onverwachtbetrokken raken bij een geschil. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Rechtsbijstandverzekering vergelijken? Dat doe je snelvia ons. Stel je voor: je komt in een geval waarin je rechtsbijstandnodig hebt. Dan is het fijn als je hiervoor goed verzekerd bent.Rechtsbijstand zonder verzekering is namelijk erg prijzig. En elke rechtsbijstandverzekeraar heeft weer andere dekkingenen hanteert andere premies. De rechtsbijstandverzekeringvergelijken is daarom verstandig. Hoe kun je rechtsbijstand vergelijken? Jevult eerst in de vergelijker je persoonsgegevens in. Dan geef je aan welke beschermingje wenst te hebben. Wij laten je dan de rechtsbijstandverzekeringenzien met onze scherpste deals die hetbeste bij jou passen.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt in de regel een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt mogelijkjarenlang maandprijs zonder dat u in een juridischgeschil verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt utoch alleen in als udaadwerkelijk een juridisch geschil heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftover het algemeen erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of op de keperbeschouwd liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Zo benadrukken rechtsbijstandverzekeraarsvaak dat een rechtsbijstandpolisslechts een fractie kost van de onkosten van een advocaat, met nameals het tot een gerechtelijke procedure komt. Daar staat tegenover dat degemiddelde particulier slechts een enkele keer in zijn leven een (serieus)juridisch probleem heeft en dus ook kosten betaaltvoor de jaren waarin hij geen beroep hoeft te doen op zijn polis.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De één zal veelinteresse hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch probleem voordoet.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële vergoeding in het geval vanconflicten, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het af en toe wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Het kan voorkomendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijksekostprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven