rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Prijs

Mocht u ineensrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het vinden vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

De kosten varieert grofweg tussen 100euro per kalenderjaar voor een alleenstaandedie genoegen neemt met een beperkte dekking tot ca. 300 euro per12 maanden voor eenwijde gezinsrechtsbijstandverzekering.

Probeer dus aan de hand vanrecensies of via de Consumentenbond tevens na te gaan welkeverzekeraar de beterebeoordelingen heeft gekregen.

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer 45% van de Nederlandsebevolking heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u juridische hulp krijgen om uw recht te halen in een probleem.

Een geschil kan op verschillendefronten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een geschil na eenongeluk, een probleem bij de overname van een koopwoning,een conflict op relationeel gebied, enzovoorts. Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u opjaarbasis een premie die ongeveer gelijk is aan het uurloon van een goede advocaat.Het kan dus geen kwaad om het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering te overwegen! Op die manier bespaart uhoge kosten als het tot een probleem zou komen.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle uitbetaling in het geval vanconflicten, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het af en toe wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeraar. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is gebonden aan van het type juridisch advies wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijkseprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven