rechtsbijstandverzekering betekenis

Rechtsbijstandverzekering Premie

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischegeschillen. Iedereen kan onverwachtbetrokken raken bij een conflict. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Rechtsbijstandverzekering vergelijken? Dat doe je simpelvia ons. Stel je voor: je komt in een geval waarin je rechtsbijstandnodig hebt. Dan is het fijn als je hiervoor goed gedekt bent.Rechtsbijstand zonder verzekering is namelijk zomaar€200 per uur. En elke rechtsbijstandverzekeraar heeft weer andere beschermingenen hanteert andere premies. De rechtsbijstandverzekeringvergelijken is daarom verstandig. Hoe kun je rechtsbijstand vergelijken? Jevult eerst in de vergelijker je persoonsgegevens in. Dan geef je aan welke beschermingje wenst te hebben. Wij laten je dan de rechtsbijstandverzekeringenzien met onze scherpste deals die hetvoordeligste bij jou passen.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met bescherming in meerderemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ute allen tijde de klantenservice bellen of chatten.

Consumentenconflicten

Met deze module heeft u recht bij bijvoorbeeld de volgende geschillen:

 • Verhalen van gebreken
 • Contracten. Problemen n.a.v. contracten overconsumentenzaken. problemen over hetkopen of huren van een artikel, of over een aan ugeleverde dienst.
 • Overheid. Persoonlijke conflictenmet de overheid. Geen belastingzaken.
 • Personen- en familierecht. Problemen metnalatenschappen en adoptie.
 • Strafzaken. Als u beschuldigd wordt van eenstrafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.

  Mediation bij echtscheiding

  U krijgt hulp van een mediator bij het beëindigen van eenhuwelijk of geregistreerd partnerschap. U krijgt mediation als uw huwelijk ofgeregistreerd partnerschap langer dan 3 jaar heeft geduurd EN deze module opzijn minst drie twaalfmaanden gedekt is.

  Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

  Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële betaling in het geval vanproblemen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het af en toe wat moeilijk om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is gebonden aan van het type juridischehulp wat u aangevraagd heeft.

  Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijkseprijs voor depremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven