rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Rechtsbijstandverzekering Kosten

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulpen advies biedt bij juridische problemen. Onderandere als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Een rechtsbijstandverzekeringvergoedt de kosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering beëindigen

Niet alle rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentopzeggen. Andere kun je pas na het eerstetwaalf maanden dagelijksafzeggen met een opzegtermijn van eenmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de voorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Bij onze website kun jediverse rechtsbijstandverzekeringenmet elkaar vergelijken, zodat je weet wat je per maand betaalt voor de verzekering die hetbeste bij je past.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringligt niet voor de hand om af te sluiten, maar kan opeens nodig zijn! Het is danook geen overtollige luxe om een goede rechtsbijstandverzekering af tesluiten. Kijk naar de eigenschappen van de verzekering vandie op onze website worden laten zien.

Deskundige juridisch advies onbezorgd over de kosten

Een juridisch probleem kan in hetdagelijks leven in diverse gevallenontstaan. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u terugvallen op deskundige juridische hulp, zonder dat u zich zorgenhoeft te maken over de kosten.

FBTO heeft als eersteverzekeraar een rechtsbijstandverzekeringwaarbij u zelf kunt bepalen welke dekking u wilt. En daarombetaalt u alleen voor de bescherming die u nodig heeft.

U kunt kiezen uit de volgende modules: Consument &Wonen, Verkeer, Inkomen en Medisch.

De voordelen van de FBTO rechtsbijstandverzekering zijn:

  • modules zijn los van elkaar af te sluiten
  • het hele gezin is meeverzekerd
  • geen minimaal claimbedrag
  • pienter kiezen is geldgeld besparen.

    Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

    Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële uitbetaling in het geval vanproblemen, maar levert eigenlijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het soms wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Meerinformatie over uw eigen risico en het gebruik daarvan vindt u in depolisvoorwaarden van een rechtsbijstandverzekering.

    Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijksemaandprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven