rechtsbijstandverzekering vergelijken

Rechtsbijstandverzekering Interpolis

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt de onkosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering: verscheidene dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekering kun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: denk aan een geschil bij aanschaffen of huren, of onder meer een probleem met je interneprovider.

Inkomen: bijvoorbeeld een (dreigend) ontslag of een ander geschil met je werkgever. Over het algemeen valt hier tevens een probleem met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.

Wonen: Hiermee verzeker je je voor problemen over je huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een conflict rond het huren of aankopen van een huis, of over een verbouwing. In de meeste gevallen ben je tevens gedekt voor een meningsverschil met je buren.

Verkeer: Je verzekert je voor problemen die in het verkeer ontstaan. Bijvoorbeeld als je het oneens bent over de gebrekenafhandeling na een tegenslag in het verkeer.

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer 45% van de Nederlandse bevolking heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u juridische hulp krijgen om uw recht te halen in een geschil.

Een geschil kan op verschillende fronten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een conflict na een ongeluk, een geschil bij de overname van een huis, een geschil op relationeel gebied, enzovoorts. Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u op jaarbasis een maandprijs die ongeveer gelijk is aan het uurloon van een goede advocaat. Het kan dus geen kwaad om het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering te overwegen! Op die manier bespaart u hoge onkosten als het tot een geschil zou komen.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekering verschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunt hierbij kiezen uit vijf verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht, inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekking is voldoende voor het oplossen van geschillen bij het aankopen of huren van consumentengoederen, een geschil met een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief makkelijk op te lossen geschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of een ander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of een uitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor problemen met een pensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekking opgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’, die gericht is op problemen met een verkoper van een woning. Ook problemen die u met uw buren of andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel, het gaat in dit geval alleen om geschillen die betrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hoge kosten voor juridische hulp bij problemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbij niet alleen om conflicten die ontstaan zijn bij het vervoer per auto, maar ook om geschillen waar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht & vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op het gebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflict verwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden de kosten voor juridisch advies verzekerd met deze dekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijen aangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekking interessant is.

Scroll naar boven