wat is een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Betekenis

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Een rechtsbijstandverzekeringvergoedt de kosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering Betekenis: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering word jegeholpen door advocaten of juristen die in dienst zijn vanje rechtsbijstandverzekeraar. Het is niet gek dat je pas denkt aan hetvinden van een rechtsbijstandverzekeringals je daadwerkelijk hulp en advies nodig hebt. Welbeschouwd kun je je verzekering niet altijdmeteen gebruiken. De verzekering geldt namelijk niet voor gevallendie je ziet aankomen. Soms krijg je wel korting op rechtsbijstand als jegauw hulp of advies nodig hebt.

Pluspunten van de rechtsbijstandverzekering

De jaarmaandprijs van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is simpel terugverdiend als u deze premie vergelijkt met deonkosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

  • De dekking geldt niet alleen vooruzelf, maar ook voor al uw gezinsleden.
  • U kunt door zekere modules wel ofjuist niet te selecteren, de dekking van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
  • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische onkosten komt te staan.

    Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

    Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Niet alle verzekeringmaatschappijenwerken met een eigen risico en bovendien is het eigen risicobedrag perverzekeraar verschillend. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de premie.

Scroll naar boven