wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten Bij Lopende Zaak

Mocht u ineensrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het vinden vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Rechtsbijstandverzekering vergelijken? Dat doe je snelvia ons. Stel je voor: je komt in een geval waarin je rechtsbijstandnodig hebt. Dan is het fijn als je hiervoor goed verzekerd bent.Rechtsbijstand zonder verzekering is namelijk zomaar€200 per uur. En elke rechtsbijstandverzekeraar heeft weer andere beschermingenen hanteert andere premies. De rechtsbijstandverzekeringvergelijken is daarom verstandig. Hoe kun je rechtsbijstand vergelijken? Jevult eerst in de vergelijker je persoonsgegevens in. Dan geef je aan welke dekkingje wenst te hebben. Wij laten je dan de rechtsbijstandverzekeringenzien met onze scherpste deals die hetbeste bij jou passen.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met bescherming in enkelemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ute allen tijde de klantenservice bellen of chatten.

Woonconflicten

Hiermee heeft u recht op juridische bijstand bij allegeschillen die te maken hebben met wonen.

Zoals koop- of huurgeschillen. Maar tevens eenprobleem met uw aannemer of met de gemeente. Een geschil metde buren over onder andere een schutting.

Inkomensconflicten

Een geschil met uw werkgever (reorganistatie of ontslag),pensioen of uitkeringsinstantie is gedekt wanneer u inkomensconflicten hebt meeverzekerd.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetaankopen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief gemakkelijk op te lossenconflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verkopervan een woning. Ook conflicten die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridische hulp bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op problemen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven