wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Aanvragen

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeconflicten. Maar soms lukt het nietom met de andere partij tot een passende overeenstemming te komen. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering: verscheidene dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: denk aan een conflict bijkopen of huren, of bijvoorbeeldeen geschil met je interneprovider.

Inkomen: Je verzekert je voorconflicten over je werk, onder anderebij ontslag. Denk ook aan problemen rond jeuitkering.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voorconflicten over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een conflict rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je ook gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: voor problemen die ontstaan waarbij jij alsfietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

Bij een rechtsbijstandverzekeringkunt u vaak zelf bepalen voor welke soort problemen uverzekerd wilt zijn. Problemen kunnen op verschillende gebiedentot stand komen, waarbij deze interesses langniet altijd op uw situatie van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aanrechtshulp bij een geschil met een eigenaarterwijl u een koopwoning heeft, of andersom een probleem meteen verkoper terwijl u de voorkeur geeft aan een huurwoning. Door u voor eenaantal van deze vlakken te verzekeren met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u dat uw premieprijs hoger is dan hoogstvan belang is inuw situatie. Er bestaan ook rechtsbijstandverzekeringendie specifiek bedoeld zijn voor ondernemers. Zij kunnen zich met een rechtsbijstandverzekering afschermentegen de hoge onkosten voor hulp bij zakelijkeconflicten.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt deverzekeringnemer ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Dit werkt hetzelfde als bij de zorgverzekering: men dient eerst tot een bepaald bedrag zelf tevergoeden. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan maandelijks behoorlijkwat schelen op de premie.

Scroll naar boven