goedkoopste basis zorgverzekering

Promovendum Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studerenden geldt in de regel dat ze geen brede zorgverzekering nodig hebben. jongeren zijn over het algemeen gezond en kunnen daarom veel besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Niet alle zorgverzekeraars bieden een speciale studenten zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze allicht aansluiten op jouw wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 keer per jaar: per 1 januari. Insommige situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

  • 18 12 maandenwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkvoorgeschreven om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de bestpassende engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga eenvoudig je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen functioneelis voor jou.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig over het algemeen eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeraarswaar jouw verzekeringsmaatschappij een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je onder meer naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel te allen tijde naar hetziekenhuis van je keuzemogelijkheid.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je keuzemogelijkheid een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet te allen tijde naar hetziekenhuis van je keuze kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeringsmaatschappijengecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Elke 12 maanden opnieuwbepaalt de ministers welkezorg onder het basispakket vallen en welke zorgniet meer vergoed wordt door de basisverzekering, zotevens voor . Ten tijde van Prinsjesdag is door de Koning voorgelezen watde veranderingen inhouden voor aankomend jaar.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven