beste zorgverzekering kiezen 1

Overstappen Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studerenden geldt in de regel dat ze geen uitgebreide zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn over het algemeen gezond en kunnen daarom veel geld besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor jongeren zijn (mits deze allicht aansluiten op jouw wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Insommige gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

  • 18 jaarwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkgeboden om niet minder dan een basisverzekering te hebben. Vergelijkimmer even: dan weet je zeker dat je de voordeligste envoordeligste zorgverzekering vindt. Ga efficiënt je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen functioneelis voor jou.

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één maal perjaar. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar tevens in meer dan 1 kleine.Het hangt compleet af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het kalenderjaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms verlaat

Je betaalt nooit acuut in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In een aantal gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder meer in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang voorafgaand deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder meermedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het vereist eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je vereisteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het vereist eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jestantepede de goedkoopste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En dat wil tenslotte iedereen? Want zeg nou zelf; het is welbeschouwdcool om elkemaand wat geld over te houdenvoor leuke uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Dat bioscoopje is op deze manier snel verdiend. Leesgauw verder om te weten hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesnel allezorgverzekeringsmaatschappijen voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor jouw situatie het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorg12maanden )

Kies de zorgverzekering

die het betere bijjouw gezin past, en afsluiten maar!

In ons land is iedere burger vereisteen basisverzekering te hebben. Meestal ook voordeligom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jeextra uitgaven aan zorg vergoed krijgt. Het komende zorg12maanden zul je misschien anderekosten hebben dan het vorige zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekernaar, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je mooigeld over om extra veel ijsjes in tekopen!

Scroll naar boven