inboedelverzekering fbto

Opstal En Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse spullen in je woonhuis tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je iPad, of een meubelstuk met schade door water. Wees je ervan bewust dat iedere verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je spullen binnen enbuiten het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig ensimpel via onze website.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eenslimmekeuzemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaankopen. Tevens wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera aankopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens vergoedt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verscheideneveelomvattende inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de goedkoopste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandehints vind je degoedkopere en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeraar nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij aangeven tot welke datum je nog kuntannuleren.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangeldig zijn na die geldigheid nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment beëindigenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbenalgemeneeen geldigheid van 1 twaalf maanden (tenzij je zelf kiest voor eengeldigsheidsduur van vijf jaar).

Na een 12 maanden kun jede verzekering elk moment beëindigen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeraar kun je hetgoedkopere overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven