beste zorgverzekering kiezen 2

Onvz Premie

Een ieder in Nederland moet geboden een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een paar minuten de voordeligste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En ook interessant: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij deze website vind jeeenvoudig en easy de voordeligste zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelduidelijk: we stellen je enkele vragen over je situatie en wat jijvan belangvindt. Onder andere of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het belangrijk vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze gemakkelijk met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de bescherming duiken. Over het algemeen kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en voordeligste zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieogenblikkelijk via ons aan gaan. Binnen luttele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één maal per jaar: per 1 januari. Inenkele situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

  • 18 kalenderjaarwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkgeboden om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de goedkooste engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga efficiënt je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen functioneelis voor jou.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% vergoed. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je vaak zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

Kijk wel altijd goed naar decontracten die je zorgverzekeraar met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je je hele rekening uitbetaald. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag uitbetaald. Dat houdt in datje in de meeste gevallen je hele rekening uitgekeerdkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je teallen tijde zelf.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonmiddellijk de meest geschikte zorgverzekering voor ,passen bij je situatie. En dat wil uiteindelijk iedereen? Want zeg nou zelf; het is uiteindelijksuper om maandelijks wat salaris over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Die lunch bijdie leuke lunchroom is op deze manier gauw verdiend. Leessnel verder om te weten te komen hoe hetoverstappen werkt in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesnel allezorgverzekeringsmaatschappijen voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor jouw situatie het voordeligstis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

Kies de zorgverzekering

die het voordeligste bijjouw gezin past, en overstappen maar!

In Nederland is iedere burger verplichteen basisverzekering te hebben. Voor velen is het vaak ook handigom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jeextra uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het nieuwe zorgtwaalf maanden zul je misschien anderekosten hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekervervelend, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je watgeld over om extra veel lekkere dingen in teslaan!

Scroll naar boven