Autoverzekering Afsluiten Voor Aankoop

Noord Hollandse Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de beste verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van autoverzekeringen is bij elke verzekeringsmaatschappijanders. Meestal is heteen 24 uren, een maand, maar 12 maanden komtook wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die aangemeld zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen berekent men eeneenvoudigelooptijd van ten hoogste 12 maanden. Na die 12 maanden mag je dagelijksoverstappen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je verzekering van je auto.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandgebruiken. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een aanrijding, maar bijvoorbeeld tevens een probleem met jeautogarage. Enerzijds kun je danjuridische hulp ontvangen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverwerven als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen welke type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook indien u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en demaatschappij waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis op zijn minst verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald, maar niet in alle claims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de 3 tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer de verzekeringnemer een splinternieuweauto koopt. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde eigenschappenhiervan belangrijk vindt. Zo is het mogelijkom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: noord hollandse autoverzekering

Scroll naar boven