All Risk Autoverzekering Vergelijken

Kosten Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Heb je ook een gebrekenverzekering voor inzittenden, dan is de claimlenverzekering voor inzittenden overbodig. De overlap in bescherming is te groot, waardoor je zinloos veel extra premie betaalt. Dat wil je vanzelfsprekend liever niet! Met de schadeverzekering krijg je de werkelijk geleden schade uitbetaald in plaats van een vooraf bepaald uit te keren bedrag. De bescherming is meestal voor schade tot één miljoen euro. Autoverzekering vergelijken.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een geschilt in relatie tot je auto hebt, kun je juridische hulpgebruiken. Dit kan een probleem zijn alsgevolg van een ongeval, maar bijvoorbeeld ook een probleem met jeautobedrijf. Enerzijds kun je danrechtsbijstand ontvangen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandontvangen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest moeilijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een optie om nog aanvullendverzekerd te zijn. Wat er exact wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en demaatschappij waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis op zijn minst verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet vergoed.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald.Dit geldt echter niet voor alle schadegevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer de verzekeringnemer een gloednieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde onderdelenhiervan interessant vindt. Zo is het een mogelijkheidom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenschade, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: kosten autoverzekering

Scroll naar boven