ASR Autoverzekering

Kosten Autoverzekering Per Maand

Door te vergelijken op onze website vind je de betere autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

{Een aparte ongevallenverzekering voor inzittenden aangaan als je al een gebrekenverzekering voor inzittenden hebt, is meestal niet nodig. In dat situatie zou je namelijk zinloos veel maandprijs betalen, terwijl de meerwaarde van de extra autoverzekering minimaal is. Het echte voordeel van de schadeverzekering is dat je de uiteindelijk geleden schade uitgekeerd krijgt in plaats van een uitkering met een vooraf vastgesteld bedrag.

Als jij en jepassagiers gewond raken bij een aanrijdingdan vergoedt je zorgverzekeringde medische kosten. Met eenschadeclaimlenverzekering voor inzittenden krijg je (of je nabestaanden)ook een vooraf vastgesteld bedragvergoed bij blijvende invaliditeit en/ofoverlijden. Daarbij maakt het niet uit wie er schuldig was aan hetcalamiteit.}

Het is logisch dat delasten van enkele tientjes per 12 maanden hoger wordtnaarmate je hogereklant bedragen kiest. Over hetalgemeen keert eenongevallenverzekering voor inzittenden 35.000 euro uit bij invaliditeit en15.000 bij overlijden.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert depassende verzekering voor je auto voor jegeval te vinden zonder dat je er zelf veel ergernisaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel goed tedoen: na het invullen van slechts vier vragen zie jeaanstonds wat voor jou de driegoedkoperepolissen zijn. Degoedkopere autoverzekering kun je via deze website aanklikken en je wordtdoorverwezen naar de aanbieding vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleoverige verzekeringen voor je auto bekijken. Of er een aantal naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeoptie op je scherm bekijken ofgauw een verzekering voor je auto vinden op de sitevan de autoverzekeraar. Zo snel is deverzekering voor je autote vergelijken op onze website.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je op deze website autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de goedkoopste autoverzekering. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt vergoed, maar je eigengebreken niet.
  • WA + beperkt casco (tevens wel WA plusgenoemd). Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nuook de schade aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld eenongeluk) wordt niet voor jebetaald.
  • WA + volledig casco (tevens wel All Riskgenoemd).Alles wat onder beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto betaald.

De optie voor debescherming hangt af van het bouwkalenderjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest voordelige autoverzekering en dekking: kwaliteit is tevensbelangrijk. Ga je op deze website je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste optie kuntmaken. Hier is meer te zien: kosten autoverzekering per maand

Scroll naar boven