Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Interpolis Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is ook gebreken die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch ook wordt de schade jou op grond van de wet wel toegerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij interpolis aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten van de schade als jij of je gezinslid per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij of jouw kind verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook aansprakelijk voor gebreken aangericht door je huisdier. ook ben jij aansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten om de gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschreven om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel wel zo verstandig zijn. Het hoeft overigens niet zo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongen waterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren. Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kunt bij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u de verzekering wilt vinden. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 per geval. U kunt dit terug vinden in uw voorwaarden van de polis. Als u gebruik moet maken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt u hier een rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Op welk moment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens de wet aanspreekbaar voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Andermans eigendommen kunnen zijn beschadigd, maar je kunt tevens iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen? Dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die zij veroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet je de schade uit eigen zak betalen. Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzet hebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan loopt de gebreken al simpel op.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De WA verzekering betaald letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden vergoed door de AVP

Een WA verzekering is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is het aan gaan van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een ongeval in een nihil hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan erg hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je betaalt voor een AVP met dekking voor het gehele gezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. daarnaast ben je als je g1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op je verzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je dochter je iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen vergoeding uitbetalen.

Gebreken die met opzet is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere premie die je elke maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk immer de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van invloed zullen zijn op de hoogte van de premie en kan de premie daarom ook anders uitvallen bij verscheidene verzekeraars. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Een lage maandprijs met een dekkingsbedrag per situatie dat aan de lage kant ligt, zal wel dure consequenties met zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardig oplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheid om het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevens verzekerd van dat er in geen geval bijkomende kosten zullen zijn in situatie van een schadeclaim.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij ook de keus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest ordinaire methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Efficiënt overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor interpolis aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven