inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse spullen in je huis tegen schade en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan diefstal van je iPad, of een bankstel met schade door water. Wees je ervan bewust dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen algemene voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je eigendommen binnen enbuiten de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen eneenvoudig via onze site.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eeninteressantekeus. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntkopen. Tevens op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens dekt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diverseveelomvattende inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie ook onze hintsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw spullentevens extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enonkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekbatterijen diverseapparatuur.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebbeneen schadeherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet op gelet worden?

Is een inboedelverzekering verplicht?

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wordt welaangeraden. Wanneer u toch iets heeft met uw inboedel, dan kunnen dekosten zonder verzekering behoorlijk hoog oplopen. U moet dan allesopnieuw aanschaffen en dit is niet goedkoop. Bij eeninboedelverzekering krijgt u geld en het bedrag dat u ontvangt is gebonden aan van de schade die u opgelopen hebt en deverzekering die u heeft afgesloten.

Wat is er niet verzekerd?

Hoewel eigenlijk alles wel meeverzekerd is,zijn er toch uitzonderingen. Heeft u in huis of in uwschuur motorvoertuigen staan? Zoals auto’s, motors of scooters? Dan vallen dezeniet onder deze verzekering. De motorvoertuigen moeten een eigen verzekeringkrijgen.

Inboedelverzekering afsluiten

Een inboedelverzekering kan worden afgesloten op de websitevan de verzekeringsmaatschappij. Het beste is om meerdereproviders met elkaar te vergelijken. Bekijk goed welkepolisvoorwaarden er zijn, want dezekunnen best wel verschillen per aanbieder. Zoek iets uit waar u tevreden overbent en kijk naar de kostprijs en de voorwaarden. Zo vindt u het meestgeschikte aanbod.

Scroll naar boven