wa en inboedelverzekering

Inboedelverzekering Voor Studenten

Met een inboedelverzekering bescherm je alle verplaatsbare artikelen in je woonhuis tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van je laptop, of een bankstel met waterschade. Wees je ervan bewust dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan jouw eigendommen binnen enbuiten de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen engemakkelijk via deze website.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eengewenstekeuze. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Tevens op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,smartphone en camera aankopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens vergoedt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verschillendeveelomvattende inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, betaalt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie ook onze suggestiesvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inventarisook extra onkosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enonkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekverzamelingen diverseapparatuur.

De meeste verzekeraars hebbeneen gebrekenherstelservice.

Inboedelverzekering

Hoewel vrijwel iedere Nederlander eeninboedelverzekering heeft is het niet verplicht om dit type verzekering af tesluiten. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de hoge onkostenvoor het herstellen van schade aan uw inboedel. Er worden door verzekeraarsverschillende soorten verzekeringen aangeboden, wat het niet altijdeven duidelijk maakt om een geschikteverzekering te vinden.

Op onze website vindt u een handige vergelijkingstoolwaarmee het vergelijken van inboedelverzekeringen bij verschillende verzekeraarsheel gemakkelijk is. Gewoonlijk kunt u de verzekering directonline afsluiten. Na het aanvragen van een verzekering heeft u nog 2 weken wettelijke bedenktijd om eventueel voor een andereverzekering te kiezen.

Dekking van een inboedelverzekering 

Er verstaan twee verschillende typen dekkingenvoor inboedelverzekeringen. Zo kunt u ervoor kiezen om een basis- ofallriskverzekering af te sluiten, of kiezen voor een inboedelverzekering met eenextra uitgebreide dekking. Met laatstgenoemde verzekering bent u veelbeter verzekerd dan met een allriskverzekering. Een verzekeringmet extra uitgebreide dekking beschermt u bijvoorbeeld ook tegen brand- enschroeischade, blikseminslag, stormschade, waterschade, inbraak en diefstal ofbedorven etenswaren na het uitvallen van een koelkast of vriezer in huis.

In de dekkingsvoorwaarden van een inboedelverzekering vindtu precies voor welke vormen van schade u gedekt bent. Het is soms lastig om tebepalen wat er onder een inboedelverzekering of opstalverzekering valt. over het algemeen gaat menervan uit dat alles wat u op kunt pakken en mee kunt nemen onder uwinventaris valt en daardoor ook onder uwinboedelverzekering. Alle voorwerpen die u niet mee kunt nemen zonder het tebeschadigen behoren tot uw woning en vallen zodoende onder de opstalverzekering voor uw woning.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten 

Met onze vergelijkingstool is het heel simpelom een voordelige verzekering af te sluiten. U geeft aan wat de waarde van uwinventaris is, in welke woonplaats u woonten voor welke waarde u verzekerd wilt zijn. Opbasis van deze gegevens kan de vergelijkingstool vervolgens voor u berekenenwelke inboedelverzekering het beste bij uw wensen enbehoeften aansluit. Het is raadzaam om zelf altijd de dekkingvan de beste drie verzekeringen door te nemen. Soms lijkt de voordeligste inboedelverzekering het meestaantrekkelijk, maar is de dekking van een dergelijke verzekering erg slecht. Zokunt u alsnog tegen hoge onkosten aanlopen!

Een inboedelverzekering bij samenwonen 

Op het moment dat op het punt staat om te gaansamenwonen met uw partner heeft u misschieneerder al een verzekering afgesloten voor uw huidige woning.In dit geval kunt u één van de inboedelverzekeringen annuleren en deandere verzekering behouden. Over het algemeen betekent dit dat de verzekering die nog het kortste loopt kan worden geannuleerd.Bij het opzeggen van een inboedelverzekering dient u deverzekeringspapieren van de 2e inboedelverzekeringmee te sturen in dit geval. Op de website van uwverzekeraar vindt u de preciezepolisvoorwaarden voor hetopzeggen van een 2einboedelverzekering als u gaat samenwonen.

Inboedelverzekering wijzigen bij een verhuizing 

Ook in het geval van een verhuizing is het belangrijk omgoed te letten op de voorwaarden van de polis diegelden bij uw verzekeringsmaatschappij. Zorg ervoor dat uruim van tevoren aangeeft dat u gaat verhuizen, opdat uw inventarisook in uw nieuwe woning goed verzekerd is als u deinventaris over 2 woningen heeft verspreid.U moet er echt niet aan denken dat deschade die u in uw nieuwe huis aan uw spullen aanrichtniet gedekt wordt. Zeker wanneer u een verhuizer inhuurtzijn dit type zaken van groot belang. Op de website van uw verzekeringsmaatschappijkunt u vaak meer informatie vinden over het veranderenvan een verzekering bij een verhuizing.

Kiest u ervoor om de huidige inboedelverzekering op tezeggen en een nieuwe inboedelverzekering af tesluiten voor uw nieuw huis? Dit kan dagelijksals u de verzekering op zijn minst eenjaar geleden afgesloten heeft. In het geval van het opzeggen vaneen inboedelverzekering geldt een opzegtermijn van dertigdagen.

Opstalverzekering naast inboedelverzekering 

Het is sterk aan te raden om naast uw inboedelverzekering ook een opstalverzekering aan te gaan. Zoals al beschreven werd in dit artikel, zijn de spullen in uw woning die niet zonder schade aan te richten, losgehaald kunnen worden niet verzekerd via de inboedelverzekering. Om te voorkomen dat u de kosten voor het herstel van schade aan deze elementen zelf moet betalen kan een opstalverzekering de uitkomst bieden.

Net als een inboedelverzekering is ook het afsluitenvan een opstalverzekering niet bijwet verplicht. De huis wordt dooreen hyptoheek immers bezit van de hypotheekverstrekker, waardoor hetvoor de bank van groot belang is dat uw woning op de juiste wijzeverzekerd is. Ook voor uzelf is het een fijn idee dat de onkosten voorde schade aan uw woning vergoed worden door uwverzekeringsmaatschappij. Dit is de reden dat vrijwel iedereNederlander een opstalverzekeringheeft afgesloten voor zijn of haar woning.

Scroll naar boven