ing inboedelverzekering

Inboedelverzekering Opstalverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering dekt de schade als gevolg van onder meer vuur, diefstal en het weer. De beste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze simpele vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en bijbehorende gebruikelijke voorwaarden en sluit de best mogelijke verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel eneasy via deze site.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezesite vind je eenvoudig eneasy de inboedelverzekeringdie het goedkopere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenafsluiten.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversegrote inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze tipsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de meest goedkope opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandesuggesties vind je debeste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeringsmaatschappij nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Tevens moet hij kiezen tot welke datum je nog kuntopzeggen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangelden na die geldigheid nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment beëindigenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbengewoneeen geldigheid van 1 12maanden (tenzij je zelf kiest voor eenlooptijd van vijf jaar).

Na een twaalf maanden kun jede verzekering elk moment opzeggen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeraar kun je hetbeste overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven