ing inboedelverzekering

Inboedelverzekering Goedkoop

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering vergoedt de gebreken ontstaan door onder andere vuur, diefstal en storm. De beste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze overzichtelijke vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en de daarbij horende simpele voorwaarden en sluit de best mogelijke verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig eneenvoudig via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzesite vind je eenvoudig enmakkelijk de inboedelverzekeringdie het betere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenvinden.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diverseuitgebreide inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de goedkoopste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandetips vind je debeste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeringsmaatschappij nu zelf, en op tijd, laten weten perwanneer de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij aangeven tot welke datum je nog kuntopzeggen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangeldig zijn na die looptijd nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment afzeggenmet een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbenstandaardeen duur van 1 12maanden (tenzij je zelf kiest voor eengeldigsheidsduur van 5 jaar).

Na een twaalf maanden kun jede verzekering elk moment opzeggen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeringsmaatschappij kun je hetgoedkopere overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven