wa en inboedelverzekering

Inboedelverzekering Afsluiten

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare spullen in je woning tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van je laptop, of een bankstel met waterschade. Let er op dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen alledaagse voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je eigendommen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt ensimpel via deze website.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eenslimmekeus. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaanschaffen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens vergoedt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenewijde inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inventaristevens extra onkosten kan tegenkomen. Het is handig als dezeook zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enonkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekverzamelingen allerleiapparatuur.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebbeneen gebrekenherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet je op letten?

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering die u kuntgebruiken om de spullen in uw woning te verzekeren. De spullen zijn danverzekerd tegen schade en/of diefstal. Alle goederen die in uw woning tevinden zijn vallen hieronder. Om een goede inboedelverzekering af te sluitenis het belangrijk om een inventarisatie te laten doen. Een inboedelverzekering uitbetaalt allesmaar tot een bepaald bedrag. Wanneer uw inboedel dus eenhogere waarde heeft, dan kan dit voor problemen zorgen. Zorg er ook altijd voordat u kassabonnetjes bewaard van groteaankopen. Mocht hier iets mee gebeuren, dan kunt u tenminste aantonen hoeveelhet u gekost heeft

Wat is er niet verzekerd?

Hoewel eigenlijk alles wel meeverzekerd is,zijn er toch altijd uitzonderingen. Heeft u in huis of in uwschuur motorvoertuigen staan? Zoals auto’s, motors of scooters? Dan vallen dezeniet onder deze verzekering. De motorvoertuigen moeten een eigen verzekeringkrijgen.

In geval van schade of diefstal

Is er schade of diefstal geweest? Dan dient u dit te meldenbij de inboedelverzekering. Hoe dit precies moet, zal per verzekeringverschillend zijn. Dit staat altijd wel duidelijk aangegeven bij deverzekeringsmaatschappij. Wanneer er sprake is van diefstal, ishet belangrijk om ook de aangifte bij de politie aan deverzekeringsmaatschappij te laten zien. Hoe meer bewijzen, hoebeter.

Scroll naar boven