All Risk Autoverzekering Voorwaarden

Hoeveel Kost Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de verzekering van je autoannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeraar zal je autoverzekering in de meeste gevallen binnen 30 dagen stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je huidigeverzekering van jeauto op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeringsmaatschappij eenpremieverhogingdoorvoert of de voorwaarden vernieuwt,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn opzeggen.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een conflict metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische hulpnodig hebben. Dit kan een probleem zijn alsgevolg van een ongeval, maar bijvoorbeeld ook een conflict met jeautogarage. Enerzijds kun je danjuridische hulp aanvragen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt vergoedt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn verscheidene optionelemogelijkheden bij je autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jeessentieel vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvast bedrag uit als iemand na een aanrijdinggehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelepassagiers.
  • Schadeverzekering voorinzittenden. vergoedt degebreken die de berijder en/offamilieledenervaren door het botsing.Dat kan geestelijkegebreken zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies enspecialistische rechtshulp om onder meerschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meereenvoudigekennis over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: hoeveel kost autoverzekering

Scroll naar boven