de goedkoopste autoverzekering

Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die het goedkopere bij je geval past.{met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Vergelijken op klasse en kosten: wij baseren jouw resultatenlijst op basis van kosten. Debeste autoverzekering voor jou komt bovenaan testaan. Tevens zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijeasy de slimstekeus voor je autoverzekering maken. Dat geld zeker in het geval van hoe duur is een autoverzekering.

Autoverzekering beschermingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:WA-verzekering,WA-verzekering + beperktcasco en allrisk autoverzekering. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetverstandig om een WA + volledig casco autoverzekering te nemen. Voor auto’s in de leeftijd van 1012 maanden en ouder, is alleen eenWA-verzekering meestal voldoende.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWA-verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je gedekt voorschade die jij aandoet aan de auto van ander. Bijgebreken aan tastbare zaken is de dekkingmaximaal 2,vijf miljoen euro, voor letselgebreken aan personen is dit maximaal 7,5 miljoen euro.

  • WA Plus}

Met een beperkt casco autoverzekering ben je niet alleen beschermd bijschade die jij met je auto toebrengt aananderen, maar tevens voor schadebij je eigen auto, onder andere doorstorm. Tevens diefstal enruitgebreken wordt meestalgedekt doorverzekeraars. Let hierbij wel op dat je naar een schadespecialist gaatdie een afspraak heeft gemaakt met jouwverzekeraar.

  • Allrisk

Met een WA volledigcasco verzekering autoverzekering ben je verzekerd tegen alle schade aanje auto. Of je zelf schade veroorzaakt of dat iemand jouw aanrijdt, je krijgt deschade vergoed. Eenprettige gedachte.

No-claimbeschermer

Enkeleautoverzekeraars bieden ook demogelijkheid om je aanvullend te verzekeren met eenbescherming van je no-claim. Met deze beschermerkun je één keer per 12maanden gebreken laten uitbetalenzonder dat de premie van je autoverzekering verhoogd wordt en zonder dat je no-claimkortingverlaagd wordt. Het verhalen van deze schade heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal jaren schadevrij. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het hierdoor mogelijk dat je maandprijs wel meer wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeringsmaatschappijen. Zorgervoor dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto hebtgekocht. U kunt het beste de verschillende aanbiedersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle extramogelijkheden zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor jongeren zijn er ook speciale verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke zaken er allemaal zijn. De maandprijs kan heel veelverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt usimpel online doen. Dit is overhet algemeen niet heel moeilijk.

Maandprijs autoverzekering berekenen

Het berekenen van de kostprijs voor de autoverzekeringhangt van veel elementen af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste factoren waarmee rekening gehoudenwordt als de prijsvoor de premie van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je alleen een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade betaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Ook wordt ruitschade gedekt.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto betaald.

No-claim van autoverzekering vergelijken

Een belangrijke reden om geen schade in te dienen bij de verzekeraar, is de no-claim. Dit houdt in dat als je schade claimt, je meer betaalt in de maandelijkse premie. Om die reden is de no-claimbeschermer bedacht. Deze optie kost weliswaar iets extra, maar hiermee kun je jaarlijks één schadeclaim doen, zonder dat de korting omlaag gaat. Daarmee is dus te voorkomen dat je te maken krijgt met een hoge maandpremie als je schade claimt. Hier is meer te zien: hoe duur is een autoverzekering

Scroll naar boven