ASR Autoverzekering

Goedkope Wa Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de betere autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeringsmaatschappijanders vastgelegd. Meestal is heteen 24 uren, een maand, maar 12 maanden komttevens wel voor. Voor verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond vanverzekeraars berekent men eenordinairecontracttermijn van ten hoogste eenjaar. Na dat jaar mag je per dagannuleren met een opzegtermijn van 30 dagen.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je verzekering van je auto.

No-claimbeschermer

Veelautoverzekeraars geven ook demogelijkheid om je aanvullend te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je 1x per jaar gebreken claimenzonder dat de premie van de verzekering van je auto omhooggaat en zonder dat je no-claimkortinglager wordt. Het verhalen van deze schade heeftdesalniettemin wel effect op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een volgendeautoverzekeraar is het daardoor eenmogelijkheid dat je kosten wel meer wordtals gevolg van het mindere aantalschadevrije jaren.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je bij ons autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de voordeligste autoverzekering. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigengebreken niet.
  • WA Plus (ook wel WA + beperkt cascogenoemd). Naast de WA-dekking, wordt nuook de schade aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door bijvoorbeeld eenbotsing) wordt niet voor jebetaald.
  • WA + volledig casco (ook wel All Riskgenoemd).Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtvergoed, maar nu wordt tevens alle gebreken aan jeeigen auto betaald.

De optie voor debescherming hangt af van het bouwjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor degoedkoopste autoverzekering en dekking: klasse is ookbelangrijk. Ga je hier je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste keuze kuntmaken. Hier is meer te zien: goedkope wa autoverzekering

Scroll naar boven