beste zorgverzekering 2

Goedkoopste Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij deze website vind jein enkele stappen en eenvoudig de goedkooste zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelsimpel: we stellen je eenaantal vragen over je geval en wat jijvan belangvindt. Bijvoorbeeld of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van betekenis vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze snel en simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de bescherming duiken. In de regel kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest voordelige en goedkooste zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieonmiddellijk via ons aan gaan. Binnen 10 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de kostprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Immers moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om debeste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor je wensen, kun je daaromhet goedkopere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar devoordeligstekeus zorgverzekering? 3tips om de goedkoopste zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk iedere twaalf maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes maandelijks schelen!
  • Kijk goed naar debetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jetoch niet meerkosten betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al in enkele stappenteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop uiteindelijkduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering te allen tijdemet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je deslimste enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 maal per12 maanden. Dit kan in een grotebetaling zijn, maar tevens in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms later

Je betaalt nooit onverwijld in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In niet alle situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voordat deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een jaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij sommigezorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder meermedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het verplicht eigenrisico is er tevens een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je vereisteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het vereist eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeaanstonds de meest geschikte zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En dat wil jij immers ook? Want zeg nou zelf; het is tochsuper om elkemaand wat inkomen over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze wijze gauw verdiend. Leessnel verder om erachter te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jeeenvoudig allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie degoedkopere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorg12maanden )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjou past, en overstappen maar!

In ons land is iedereen gebodeneen basisverzekering af te sluiten. Meestal ook handigom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeandere uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het komende zorgkalenderjaar zul je misschien anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isuiteraardpijnlijk, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je een beetjegeld over om extra veel dropjes in teslaan!

Scroll naar boven