online autoverzekering

Goedkoopste Wa Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van autoverzekeringen is bij elke verzekeraaranders. Meestal is heteen dag, een maand, maar een jaar komttevens wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die zijnaangesloten bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen hanteert men eengewonecontracttermijn van maximaal 12 maanden. Na die 12 maanden mag je dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

No-claimbeschermer

Een aantalautoverzekeringsmaatschappijen geven ook demogelijkheid om je extra te verzekeren met eendekking van je no-claim. Met deze beschermerkun je 1x per jaar schade laten betalenzonder dat de kosten van je autoverzekering verhoogd wordt en zonder dat je korting op de no-claimverlaagd wordt. Het claimen van deze gebreken heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een andereautoverzekeraar is het daardoor mogelijk dat je kosten wel hoger wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te zijn. Wat er precies wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, hangt af van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis ten minste verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet betaald.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald, maar niet in alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de tussen drie en acht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer iemand een nieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet meteeneen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan interessant vindt. Zo is het een optieom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld uwruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkoopste wa autoverzekering

Scroll naar boven