goedkope autoverzekering

Goedkoopste Autoverzekering Voor Jongeren

Door te vergelijken op deze website vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Als je als gevolg van eenaanrijding met je auto artskosten hebt dan worden deze onkostengedekt door je zorgverzekering.Als er uiteindelijk sprake is van blijvendeinvaliditeit of overlijden vaneen passagier, dan ontvang je tevens eenvooraf vastgestelde uitkering als je alsextra een ongevallen inzittendenverzekering bent aangegaan. Net als bij de gebrekeninzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of deschade wel door eigen schuld isveroorzaakt.

Pechhulp

Vaak is er de mogelijkheid om je extra te beschermen voor hulp bij pech in Nederland of onder meer in het buitenland. Als je hiervoor een aanvullende verzekering voor je auto afsluit, heb je te allen tijde hulp als je onderweg ellende hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering vergoedt onkosten alseffect van pech met de auto. Met deze verzekering voor je auto krijg je subiet hulp als je auto door pech en/of eenmechanisch mankement niet meer kan rijden. Je hebt demogelijkheid voor eenons land en/of Europa dekking.

Autoverzekeringen vergelijken: welke beschermingen moet je kiezen?

Als je op deze website autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de voordeligste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigenschade niet.
  • WA + beperkt casco (tevens wel WA plusgenoemd). Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nutevens de schade aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door onder andere eenongeluk) wordt niet betaald.
  • All Risk (ook wel WA + volledig casco genoemd.Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtvergoed, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto uitbetaald.

De optie voor debescherming hangt af van het bouwkalenderjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest goedkope autoverzekering en dekking: klasse is ookbelangrijk. Ga je op onze website je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste mogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: goedkoopste autoverzekering voor jongeren

Scroll naar boven