goedkope autoverzekering

Goedkoopste Autoverzekering Voor 18 Jarige

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeringsmaatschappijanders geregeld. Meestal is heteen dag, een maand, maar 12 maanden komttevens wel voor. Voor verzekeringsmaatschappijen die zijnaangesloten bij het Verbond vanverzekeraars geldt eendoorsneecontracttermijn van maximaal eenjaar. Na die 12 maanden mag je per dagopzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert degeschikte verzekering voor je auto voor jesituatie te vinden zonder dat je er zelf veel moeiteaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel goed tedoen: na het invullen van slechts vier vragen zie jeonmiddellijk wat voor jou de 3betereopties zijn. Debeste autoverzekering kun je via hier aanklikken en je wordtdoorgelinkt naar de site vande verzekeringsmaatschappij.

Wil je verder neuzen? Dan kun je ook alleandere autoverzekeringen vergelijken. Of er eenpaar naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeoptie op je scherm bekijken ofterstond een verzekering voor je auto aan gaan op de sitevan de verzekeraar. Zo gemakkelijk is deverzekering voor je autote vergelijken op onze website.

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een nieuweauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw wensen past en natuurlijk zo voordelig mogelijk. Ondermeer de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de maandprijs die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het verstandiger iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Premie autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de prijsvoor de premie berekenen kan alleen indien het model auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke eigenschap is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Ook wordt er bij het berekenenvan de autoverzekering rekeninggehouden met geslacht en leeftijd.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je uitsluitend een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade vergoed die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is demeest voordelige autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen uitbetaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Ook wordt ruitschade gedekt.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto vergoed.

Autoverzekering vergelijken op basis van persoonlijke voorkeuren

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen kun je op basis van jepersoonlijke voorkeur (WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco)een autoverzekering vergelijken.Daarnaast spelen leeftijd, schadevrije jaren en het aantal te rijden kilometers ook een rol. Depremie maandelijks voor de autoverzekering in de vergelijkingsresultaten is dus echt eenpersoonlijke kostprijs. Een vriend/vriendin van jou krijgt hoogstwaarschijnlijk anderebedragen te zien om zijn/haar situatie anders is. Hier is meer te zien: goedkoopste autoverzekering voor 18 jarige

Scroll naar boven