Wat Is Aansprakelijkheidsverzekering

Goedkoopste Autoverzekering All Risk

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is ook gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Toch wordt de schade jou op grond van de grondwet wel toegerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij goedkoopste autoverzekering all risk is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij of jouw vrouw verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, houdt in niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je huisdier. ernaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen. gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ook als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een paar euro elke maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijf miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te beschermen tegen gebreken waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan anderen of de spullen van personen. Denk aan de boormachine van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die struikelt over een losliggend touw in jouw woonkamer en zijn enkel breekt. Een WA verzekering betaalt bijna alle gebreken die jij hebt gemaakt, ook die van onder meer je huisdieren. Met de AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van 1.250.000 euro.

Met een AVP bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je onverhoopt schade berokkent. Wij begeleiden bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen schade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letsel schade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Alleen financiële gebreken uit zaken of letsel worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij als verzekeringnemer aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als consument gebreken toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is het aan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Ook met kinderen zit een ongeluk in een niet groot hoekje. De onkosten voor het betalen van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je betaalt voor een WA verzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en zeker geen reden om een verzekering niet af te sluiten. ook ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt tot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekering heeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijk bent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens die van eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonende ouders en logés. Er zijn maar een paar situaties die zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Want hiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen, bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering. Maar ook het jachtdreiging en schade bij riskante sporten is uitgesloten. schade die je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet betaald door de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost een aantal euro per maand. De exacte onkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats en leeftijd. Ook maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering alleen afsluit of dat je tevens je partner en/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt wanneer u verantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij enkele heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere kosten die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in 2 soorten: een singles- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als je alleenwonend bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige kinderen tevens verzekerd. Dat is ook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering gezien als onderdeel van de familie. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn personeel meeverzekerd.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor goedkoopste autoverzekering all risk vinden.

Scroll naar boven