Autoverzekering Afsluiten Goedkoop

Goedkoop Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Autoverzekering beëindigen

Wil je de verzekering van je autobeëindigen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering meestal binnen een maand stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je lopendeautoverzekering op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeraar eenpremiestijginginvoert of de gebruikelijkevoorwaarden aapast,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn opzeggen.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert degoedkoopste autoverzekering voor jouwgeval te vinden zonder dat je er zelf veel ergernisaan kwijt bent. Je verzekering voor je auto vergelijken is heel goed tedoen: na het invullen van slechts vier vragen zie jeterstond wat voor jou de driebetereverzekeringpolissen zijn. Degoedkopere verzekering voor je auto kun je via onzewebsite aanklikken en je wordtdoorgestuurd naar de website vande verzekeringsmaatschappij.

Wil je verder neuzen? Dan kun je ook alleandere verzekeringen voor je auto overwegen. Of er eenpaar naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeaanbieding online bekijken ofstantepede een verzekering voor je auto aan gaan op de sitevan de autoverzekeraar. Zo snel is deverzekering voor je autote vergelijken op onze website.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest moeilijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook in het geval u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog extraverzekerd te worden. Wat er precies wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u kiest.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis op zijn minst verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald, maar niet in alle schadeclaims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de 3 tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer u een gloednieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel vergoed,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet meteeneen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde onderdelenhiervan belangrijk vindt. Zo is het mogelijkom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld het glas aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: goedkoop autoverzekering

Scroll naar boven