rechtsbijstandverzekering zzp

Goede Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeval in het verkeer. Een rechtsbijstandverzekering betaalt de onkosten van deze rechtsbijstand.

De hoogte van de maandprijs wordt verder beïnvloed door uw gezinssamenstelling (alleenstaanden betalen minder premie) en de vraag of u een vrijwillig eigen risico wilt accepteren. Tevens kennen sommige rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kosten in het geval er uiteindelijk een advocaat moet worden ingeschakeld. Een ongelimiteerde bescherming van deze externe onkosten leidt meestal tot een wat hogere premie.

Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen kunt u via hun website aan de hand van uw gezinssamenstelling en verstandige bescherming zelf berekenen hoe veel maandprijs u moet betalen. Ook kunt u op meerdere websites verschillende rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijken.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder zekere voorwaarden van de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch conflict. In de praktijk wordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms worden de kosten van een externe advocaat vergoed.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen twee soorten rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. De 1ste vorm biedt alleen recht op juridische hulp als u een juridisch conflict heeft in verband met uw Deelname aan het verkeer. Als u niet alleen dekking heeft bij problemen rond uw auto (of motor), maar tevens als u als fietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt ook wel gesproken van een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een bescherming die is opgebouwd uit verscheidene door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt bescherming bij (online) kopen die u als consument gedaan heeft. Tevens problemen met uw gas- en licht-, telecom- of alles-in-1-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeft over (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buurman en eventuele letselschadekwesties vallen tevens binnen de dekking. Houd er wel rekening mee dat een echtscheiding normaal gesproken in de polisvoorwaarden is uitgesloten.

Inkomen

Problemen circa uw arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en sociale verzekeringsuitkering worden gedekt in het kader van deze module. Let op: als u werkt als zelfstandig ondernemer moet u vrijwel altijd een aparte verzekering aan gaan.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hanteren een wachttermijn van 3 maanden vanaf het afsluiten van de polis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt voor intussen lopende conflicten.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekering een eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dus raadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Niet alle verzekeraars werken met een eigen risico en bovendien is het eigen risicobedrag per verzekeraar verschillend. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, is afhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor een overzicht van deze bedragen. Dat kan maandelijks behoorlijk wat schelen op de maandprijs.

Scroll naar boven