rechtsbijstandverzekering

Goede En Goedkope Rechtsbijstandverzekering

Mocht u plotselingrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eenconflict. Meestal kun je ook advies inwinnen als er nog geengeschil is. Je wordt geholpen door advocatenof juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een conflict. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakover het algemeen uitbesteed. Je hebt dan 2opties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeringsmaatschappij. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig vergoed. Dezeonkosten vallen onder externe kosten.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt in de regel een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een mogelijkheidjarenlang maandprijs zonder dat u in een juridischconflict verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt uintussen alleen in als udaadwerkelijk een juridisch geschil heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftin de regel erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of tenslotte liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen brengenhier tegenin dat zij over het algemeen honderdenadvocaten of juristen (en soms tevens advocaten) indienst hebben die in de regel binnengespecialiseerde afdelingen werken. Bovendien, zo stellen zij, heeft eenadvocaat die op basis van een uurtarief werkt juist belang bij (te) langdoorprocederen zelfs als dit niet in het belang van zijn cliënt is.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De 1 zal veelbaat hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch probleem voordoet.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Niet alle verzekeraarswerken met een eigen risico en bovendien is het eigen risicobedrag perverzekeraar verschillend. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan maandelijks behoorlijkwat schelen op de premie.

Scroll naar boven