de goedkoopste autoverzekering

Goede Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de autoverzekeringannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeraar. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering zoals verwacht binnen 30 dagen stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je lopendeautoverzekering op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeraar eenpremiestijginginvoert of de voorwaarden vernieuwt,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn opzeggen.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extrabeschermingen nemen, zoals automobilistenhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de kostenextra laag is. De verzekering is ook heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt stantepede vinden wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting elke maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pre’s van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  stantepede wijzigen, aanvullen ofannuleren van uw polis
  • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse aanvullendeverzekeringen mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jebenodigd vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een ongevalgehandicapt raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelepassagiers.
  • Schadeverzekering voorpassagiers. betaalt degebreken die de automobilist en/ofinzittendenlijden door het ongeluk.Dat kan lichamelijke gebreken zijn, maar ook schade aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de gebreken die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor juridisch advies enspecialistische rechtshulp om onder andereschade aan de auto of letselschade te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meergewonekennis over autoverzekeringenkun je tevens lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goede autoverzekering

Scroll naar boven