inboedelverzekeringen

Fiets Uit Tuin Gestolen Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare goederen in je woning tegen schade en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van je laptop, of een bankstel met waterschade. Wees je ervan bewust dat iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan jouw spullen binnen enbuiten de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt eneenvoudig via onze site.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eengewenstekeuzemogelijkheid. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaanschaffen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aankopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenewijde inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, vergoedt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie ook onze tipsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de goedkoopste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandesuggesties vind je deslimste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeraar nu zelf, en op tijd, laten weten perwanneer de verzekering automatisch wordt verlengd.Tevens moet hij kiezen tot welke datum je nog kuntopzeggen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangeldig zijn na die geldigheid nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment beëindigenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbenalledaagseeen geldigsheidsduur van 1 12maanden (tenzij je zelf kiest voor eenlooptijd van 5 jaar).

Na een twaalf maanden kun jede verzekering elk moment annuleren, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeraar kun je hetvoordeligste overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven