beste zorgverzekering voor studenten

Fbto Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij onze website vind jeefficiënt en eenvoudig de voordeligste zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelgemakkelijk: we stellen je enkele vragen over je situatie en wat jijcruciaalvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van betekenis vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze eenvoudig met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de bescherming duiken. In de regel kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest goedkope en voordeligste zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieacuut via ons vinden. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Laat ons je begeleiden bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De dekking van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgkostenhoger wordt of dat je wensen voor komend 12 maanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij hier aan het juiste adres. Wijbegeleiden je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt meestal naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% uitbetaald. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Hoe werkt een combinatiepolis?

  Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je meestal zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

  Kijk wel altijd goed naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je je hele rekening betaald. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag vergoed. Dat houdt in datje in de meeste gevallen je hele rekening betaaldkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je altijd zelf.

  Zorgverzekering vergelijken

  Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jelinearecta de beste zorgverzekering voor ,opjou situatie aangepast. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is per slot van rekeningsuper om regelmatig wat euro’s over te houdenvoor andere dingen? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze manier gauw verdiend. Leesgauw verder om te weten hoe hetoverstappen werkt in .

  Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

  In onze zorgvergelijker kun jeeenvoudig allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie devoordeligste keusis:

  Vul je gegevens in

  Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorg12maanden )

  Kies de zorgverzekering

  die het goedkopere bijjouw gezin past, en aanmelden maar!

  In Nederland is iedereen gebodeneen basisverzekering af te sluiten. Soms ook gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee jeandere uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het aanstaande zorgkalenderjaar zul je wellicht anderekosten hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isallichtpijnlijk, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je watgeld over om extra veel snoep in tekopen!

Scroll naar boven