Autoverzekering Afsluiten Goedkoop

De Goedkoopste Autoverzekering Van Nederland

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de verzekering voor je autoheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering af te nemen. Je kuntbij de meesteautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende autoverzekering biedt dekking voor echtgeleden letselschade en/of gebreken aan bagageof persoonlijke dingen van deberijder en ;eventuelepassagiers als gevolg van eenongeval met je auto. De maximum van devergoeding die je krijgt, isgebonden aan van de opgelopengebreken en is doorgaans maximaal 1.000.000,- euro. Hoe hoog deuiteindelijke vergoeding uiteindelijkgeworden is, kun je nalezen in de voorwaarden van jeverzekering van de verzekeringsmaatschappijvan je auto.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ook kunt u extrabeschermingen nemen, zoals pechhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de maandprijsextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt terstond vinden wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting per maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  aanstonds wijzigen, aanvullen ofbeëindigen van uw polis
  • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een andereauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw situatie past en natuurlijk zo voordelig mogelijk. Onderandere de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de maandprijs voor de premie die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het verstandig iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Maandpremie autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de prijs berekenen kan alleen indien het model auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke eigenschap is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Bij het berekenen van de autoverzekering prijs speelt dit uiteraard een rol.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkel een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade vergoed die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is demeest voordelige autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Ook wordt ruitschade gedekt.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto uitbetaald.

Autoverzekering vergelijken op basis van persoonlijke voorkeuren

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen kun je op basis van jepersoonlijke voorkeur (WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco)een autoverzekering vergelijken.Daarnaast spelen leeftijd, schadevrije jaren en het aantal te rijden kilometers ook een rol. Dekostprijs elke maand voor de autoverzekering in de vergelijkingsresultaten is dus echt eenpersoonlijke premie. Een vriend/vriendin van jou krijgt hoogstwaarschijnlijk anderebedragen te zien om zijn/haar situatie anders is. Hier is meer te zien: de goedkoopste autoverzekering van nederland

Scroll naar boven