goedkope autoverzekering berekenen

De Beste Autoverzekering

Door te vergelijken op onze website vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de verzekering voor je autoheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij bijna alleautoverzekeraars kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende verzekeringvoor je auto biedt bescherming voor vrijwel alleopgelopen letselschade en/of schade aan bagageof persoonlijke dingen van debestuurder en ;eventuelepassagiers als gevolg van eenongeluk met je auto. De hoogte van devergoeding die je krijgt, is afhankelijk van de opgelopenschade en is in de regel tenhoogste 1 miljoen euro. Hoe hoog deuiteindelijke vergoeding exactwordt, kun je teruglezen in de polisvoorwaarden van de verzekeraarvan je auto.

De Beste Autoverzekering

Als je een nieuwe autokoopt, moet je altijd een autoverzekering vinden. Dit is goedte doen, maar let op dat je de juiste keuzeshierbij maakt. Er zijn niet minder dan 120 verschillendeverzekeringen voor auto’sen de keuze hangt bijvoorbeeld af van het leeftijd auto, hoe oud je bent en hetaantal schadevrije jaren dat je hebtopgebouwd.

Alles over je autoverzekering vergelijken

Autoverzekeringsmaatschappijenberekenen de kosten van hun autoverzekering op bovenstaandekwalificaties. Om degoedkopereverzekeringpolis voor je autoverzekeringte berekenen hebben ze deze gegevens nodig. Degoedkopereoptie is niet teallen tijde de goedkoopste autoverzekering: klasse iszeker zo belangrijk. Daarom kun je hier deverzekering voor je autovergelijken die het voordeligste bijje persoonlijke situatie past. Vervolgens kun jelinearecta eengeschikte, maargunstig geprijsde autoverzekeringvinden.

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een nieuweauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw behoeften past en natuurlijk zo goedkoper mogelijk. Ondermeer de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de maandprijs die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het interessanter iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Maandprijs autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de maandpremie berekenen kan alleen indien het type auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke eigenschap is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Ook wordt er bij het berekenenvan de autoverzekering rekeninggehouden met geslacht en leeftijd.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je uitsluitend een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade uitbetaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is demeest voordelige autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Ook wordt ruitschade gedekt.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto vergoed.

No-claim van autoverzekering vergelijken

Een belangrijke reden om geen schade in te dienen bij de verzekeraar, is de no-claim. Dit betekent dat als je schade claimt, je meer betaalt in de prijs voor de premie. Om die reden is de no-claimbeschermer bedacht. Deze optie kost weliswaar iets extra, maar hiermee kun je jaarlijks één schadeclaim doen, zonder dat de korting omlaag gaat. Daarmee is dus te voorkomen dat je te maken krijgt met een hoge premie als je schade claimt. Hier is meer te zien: de beste autoverzekering

Scroll naar boven