rechtsbijstandverzekering zzp

Das Rechtsbijstandverzekering

Mocht u onverwachtsrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringafsluiten dan doet u er goed aan eerst deverzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnexpliciete pakketten gericht opwoonproblemen.Met onze vergelijker kunt ueenvoudig kiezen welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de goedkoopste verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij onze website is heelsimpel. Je hoeft maar enkele gegevens in te vullen en je ziet stantepede welke rechtsbijstandverzekeringhet voordeligste bij jou past. Als je wilt,kun je tevens de voorwaarden van de polis vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch probleem. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten ofjuristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende onkosten van een externe advocaat uitbetaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Ook krijgt de advocaat eenuitbetaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietspoorslags nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitdiverse door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt bescherming bij (online)krijgen die u als consument gedaan heeft.Ook problemen met uw energie-, telefoon-of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buurman en eventueleletselschadekwesties vallen ook binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding in de regel in de voorwaarden van de polis isuitgesloten.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- ofverkoop van effecten, problemen ongeveeruw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeraars hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het vinden van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen bescherming biedt voor ondertussenlopende problemen.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n geval zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekeringnemer verder helpen. In sommigesituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden dekosten daarvan uitbetaald.

Een rechtsbijstandverzekeringkan belangrijk zijn in juridischegeschillen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekerde vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat deprijs voor depremie zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het belangrijkeerst de gehele polis goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll naar boven