inboedelverzekering verplicht

Consumentenbond Inboedelverzekering Vergelijken

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering dekt de schade als gevolg van onder andere brand, inbraak en storm. De beste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze gemakkelijke vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de diverse inboedelverzekeringen en bijbehorende voorwaarden en sluit de gekozen verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel engemakkelijk via onze website.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in 1 klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je in enkele stappen ensnel de inboedelverzekeringdie het goedkopere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenafsluiten.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verschillendeuitgebreide inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer gevolgen van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze hintsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de meest voordelige opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandetips vind je devoordeligste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeraar nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij kiezen tot welke datum je nog kuntannuleren.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangeldig zijn na die duur nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment beëindigenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbenordinaireeen looptijd van 1 12maanden (tenzij je zelf kiest voor eenlooptijd van 5 jaar).

Na een kalenderjaar kun jede verzekering elk moment annuleren, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeraar kun je hetbetere overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven