Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Casco Verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij casco verzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de schade als jij of je familielid per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt bescherming voor schade waar jij of je kind verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, betekent niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor gebreken aangebracht door je hond. Ook ben jij verantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekering voluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch ook is het inderdaad voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbare verzekering, net als een opstalverzekering voor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niet te hoog verzekerd zijn en tevens niet voor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk geen overbodige luxe. U acht de kans over het algemeen klein, maar u zit meestal per slot van rekening wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieel geen gevolgen heeft. Een ongeval zit helaas in een klein hoekje en komt immer op een moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kosten kunnen nogal eenvoudig oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs elke maand kunt u dit perikel al afdekken. Voor zo’n €34 per kalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is niet verzekerd
  • Alleen financiële gebreken uit zaken of letsel worden uitbetaald door de WA verzekering

Een WA verzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekeringnemer gebreken aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is het vinden van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Vooral met kinderen zit een ongeluk in een nihil hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en absoluut geen reden om zo’n polis niet aan te gaan. Ook ben je als je g1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op je verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw zoon je iPad stuk maakt, zal de AVP geen bescherming bieden.

Schade die met opzet is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaakt onder invloed van onder andere drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je samen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere kosten die je maandelijks moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel optie vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een AVP is er ruwweg in twee soorten: een singles- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als je alleenstaand bent, heb je genoeg aan een (goedkopere) dekking. Als je een bescherming voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je echtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat is tevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering particulieren gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logés meeverzekerd.

In enkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor casco verzekering vinden.

Scroll naar boven